lørdag d. 24. august 2019
Senior Erhverv » Formål »

Foreningens formål:

  • At være en forening og et netværk, hvor ledige erhvervsaktive seniorer bruger sine menneskelige og faglige kvalifikationer både personligt og i forhold til arbejdsmarkedet.

  • At arbejde for at ledige erhvervsaktive seniorer får kortere eller varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet ved egen og/eller foreningens indsats.

  • At støtte ledige erhvervsaktive seniorer, blandt andet gennem en målrettet personlig og erhvervsrettet aktivering samt støtte uddannelse af målgruppen. 

  • At indgå i et samspil mellem erhvervsorganisationer, offentlige instanser og frivilligt arbejde.

  • At arbejde for selvaktivering af medlemmerne for at udskyde/mindske indsatsen/omkostningerne fra det offentlige, idet medlemmerne er initiativtagere over for det omgivende samfund.

  • At arbejde professionelt for profilering af seniorgruppen i vort samfund - specielt i Ringkjøbing Amt, samt støtte videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer.


Copyright © 2019 -  Seniorerhverv Midtjylland - Bredgade 30 vest 1. tv - 7400 Herning - tlf. 97125035