lørdag d. 24. august 2019
Senior Erhverv » Bestyrelsen »

Senior Erhverv Midtjylland er en upolitisk forening bestående af aktive jobsøgende medlemmer som via eget netværk og kontakt til arbejdsgiverne ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Bestyrelsens sammensætning:

pr. 21. august 2009

 • Formand
  Niels C. Nielsen (2921 9626)

 • Næstformand Jørgen Eske Pedersen (9716 8034)

  Kasserer Jens Nyborg Madsen (9712 7420)

 • Sekretær
    
  Carsten Linaa (2142 1298) 

 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 • Sigrid Sønderskov Jensen (2926 5247)

 • Finn Pedersen (9721 2623)
 • Anne-Mette Devantier

Bestyrelsen supplerer sig selv fra den stemmeberettigede medlemskreds.

Foreningen har oprettet 4 udvalg, der beskæftiger sig med hvert sit speciale:

 • Salg / Marketing: arbejder udadvendt med kontakt til erhvervslivet og med PR.
 • Medlem: Udvalget arbejder med pleje af medlemmer, velkomst, mødeaktiviteter.
 • IT: Drift af pc-netværk & IT/WEB, samt vedligeholdelse af databaser.
 • Kontor: Udvalget arbejder med kontor og administration af foreningen samt hjemmesiden.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for arbejdet i udvalgene og medlemmerne deltager personligt i udvalgsarbejdet.Copyright © 2019 -  Seniorerhverv Midtjylland - Bredgade 30 vest 1. tv - 7400 Herning - tlf. 97125035