lørdag d. 24. august 2019
Medlemmer » Information »

Mange seniorers ansættelse sker via netværk.

Vil du forbedre dine muligheder for at få et job, samt udvide dit personlige kontaktnet i et aktivt samarbejde med andre medlemmer så -

Bliv medlem af Senior Erhverv Midtjylland.

Medlemskabet giver dig mulighed for at:

  • Møde andre i samme situation.
  • Indgå i fællesskabet omkring jobsøgningsaktiviteter såsom kursusvirksomhed i "huset" og eksternt.
  • Blive medlem af en eller flere arbejdsgrupper og dér gøre en indsats.
  • Få en grundig vejledning i, hvordan grundmaterialet til dataliste og ansøgning bearbejdes.
  • Objektiv vurdering af allerede udarbejdede grund-data, for eksempel nyligt skrevne ansøgninger med bilag.
  • Blive optaget i vores CV-bank, hvor du under dit medlemsnummer anonymt kan præsentere dit CV for arbejdsgivere i MidtVest-Jylland.
  • Husk netværk øger dine muligheder.

Du kan udfylde en tilmeldingsformular ved at bruge "Bliv medlem" linket. Når alle oplysninger er afgivet, får du automatisk et login og password, så du straks kan arbejde med dit CV online.

Bemærk: Dit CV vil først blive synligt, når din indmeldelse og det halvårlige medlemskontingent på 100,00 kr. er registreret.

 Copyright © 2019 -  Seniorerhverv Midtjylland - Bredgade 30 vest 1. tv - 7400 Herning - tlf. 97125035